Vi levererar nya rökluckor, renoverar äldreluckor och byter ut gamla och skadade luckor till nya och moderna brandgasventilatorer.

 

Brandventilatorer finns i olíka utföranden för montering i tak, eller placering i fasad. De kan förses med genomskinligt lock för att släppa in dagsljus.

 

Luckorna öppnas manuellt eller automatiskt.