I vårt breda utbud av brandposter och brandslangar finns även en mängd tillbehör och reservdelar, bland annat dimstrålrör med provtryckningsnippel i enlighet med standarden för service och underhåll